Bộ môn: Văn Phòng Khoa Thú yThông tin bộ môn

Văn phòng Khoa Thú y

Phòng 102, Nhà Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Điện thoại: 0243.6762.584


Giới thiệu

Tổ văn phòng gồm 4 trợ lý, phụ trách các mảng sau đào tạo đại học, tổ chức cán bộ, đào tạo sau đại học, KHCN, HTQT và Trợ lý vật tư.

STT HỌ TÊN PHỤ TRÁCH
1 TS. Nguyễn Phục Hưng Đào tạo đại học
2 Trần Thị Giang Tổ chức cán bộ
3 ThS. Lương Thị Hồng Nhâm Đào tạo sau ĐH, KHCN, HTQT
4 Phạm Hồng Thanh Vật tư, tài chính

 


Lịch sử bộ môn


Môn học đảm nhiệm

Văn phòng khoa, các trợ lý có trách nhiệm hỗ trợ về các mảng phục vụ hoạt động của Khoa. Có trách nhiệm làm theo chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa, và tư vấn hoạt động cho BCN Khoa. 


Định hướng nghiên cứu