Faculty of Veterinary Medicine

Bệnh của trâu, bò

  Bệnh của trâu, bò

  Bệnh lao ở bò và cách phòng tránh

  Ketosis trên bò sữa

  Bệnh chướng hơi dạ cỏ và cách phòng, trị

  Lệch dạ múi khế – những điều bạn cần biết?

  Một số bệnh thường gặp ở trâu, bò

  Bệnh nhiệt thán trên trâu, bò

  Bệnh viêm phổi trên bò

  Bệnh nấm da lông trâu bò

  BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN TRÂU, BÒ