Faculty of Veterinary Medicine

Các hoạt động hợp tác

Trưởng dự án hợp tác quốc tế của Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản đến thăm và làm việc với Khoa Thú y- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

MOU signing ceremony between Department of Veterinary Parasitology – Faculty of Veterinary Medicine – VNUA and College of Veterinary Medicine – Seul National University

Bộ môn Ký sinh trùng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm việc với Viện Friedrich-Loeffler (FLI) – Cộng Hoà Liên Bang Đức về việc xây dựng hợp tác nghiên cứu

Khoa Thú Y gặp gỡ và hợp tác với công ty TNHN Thái Việt

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

NỖ LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI