Faculty of Veterinary Medicine

Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm

Thông tin bộ môn

 

Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm

Địa chỉ: Phòng 313, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Phone:

Email:

Giới thiệu

Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm được thành lập vào năm 1956 lúc đó là tổ môn nằm trong Bộ môn Truyền nhiễm – Ký sinh trùng – Kiểm nghiệm thú sản. Trải qua nhiều lần sát nhập và tách bộ môn, ngày 24 tháng 05 năm 2009, theo Quyết định số 505/QĐ-NNH của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm – Bệnh lý tách thành 2 bộ môn: bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm (VSV-TN)  và bộ môn Bệnh lý. Hiện nay Bộ môn VSV-TN có 15 cán bộ đang công tác trong đó có 3 cán bộ giảng dạy là Phó giáo sư; 07 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ và 03 nghiên cứu sinh đang tu nghiệp ở nước ngoài. Trong 15 cán bộ có 13 cán bộ giảng dạy (03 giảng viên cao cấp, 10 giảng viên), 02 cán bộ phục vụ, kỹ thuật viên,  03 nghiên cứu sinh tại Nhật Bản. Bộ môn hiện đang chịu trách nhiệm giảng dạy 17 môn học cho đào tạo Đại học và Sau đại học ngành Thú y nói riêng và Nông nghiệp nói chung. Và chủ trì nhiều đề tài, dự án các cấp: cấp nhà nước, cấp bộ, cấp học viện, Nafosted…

Lịch sử bộ môn

  1. Bộ môn Vi trùng -Truyền nhiễm (1956 – 1964)

Năm 1956, khoa Chăn nuôi – Thú y là một trong 3 khoa được thành lập cùng với sự ra đời của Học viện Nông lâm. Thầy Phạm Khắc Mai, tốt nghiệp trường Thú y Đông Dương niên khóa 1940 – 1943, đảm nhận chức vụ trưởng khoa Chăn nuôi – Thú y. Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm lúc đó là Tổ bộ môn nằm trong Bộ môn Truyền nhiễm – Ký sinh trùng – Kiểm nghiệm thú sản do Giáo sư Trịnh Văn Thịnh làm trưởng bộ môn.

  1. Bộ môn Vi trùng – Truyền nhiễm – Kiểm  nghiệm thú sản (1965-1970)

Năm 1966 Khoa thành lập Bộ môn Vi trùng -Truyền  nhiễm-Kiểm  nghiệm thú sản, Thầy Nguyễn Vĩnh Phước làm Chủ nhiệm Bộ môn.

  1. Bộ môn Vi trùng – Truyền nhiễm – Ký sinh trùng – Kiểm nghiệm thú sản (1970-1975)

Năm 1970, theo chủ của nhà trường đã xát nhập 2 bộ môn Bộ môn Vi trùng – Truyền  nhiễm – Kiểm nghiệm thú sản và Bộ môn Ký sinh trùng thành Bộ môn Vi trùng – Truyền nhiễm – Ký sinh trùng – Kiểm nghiệm thú sản. Thày Phước vẫn là Chủ nhiệm bộ môn và Thày Bùi Lập làm Phó chủ nhiệm bộ môn, phụ trách tổ bộ môn Ký sinh trùng học thú y.

  1. Bộ môn Vi sinh vật -Truyền nhiễm (1976 – 1984)

Năm 1976, Bộ môn Vi sinh Vật-Truyền nhiễm được tách riêng từ Bộ môn Vi trùng – Truyền nhiễm – Ký sinh trùng – Kiểm nghiệm thú sản. Thầy Nguyễn Như Thanh được cử làm Phó trưởng Bộ môn Vi sinh Vật-Truyền nhiễm năm 1976 và Trưởng Bộ môn từ năm 1981-1993

  1. Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm – Bệnh lý (1984-2009)

Năm 1984, khoa Chăn nuôi và khoa Thú y nhập lại thành khoa Chăn nuôi – Thú y, bộ môn Bệnh lý nhập về bộ môn Vi trùng – Truyền nhiễm và lấy tên chung là bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm – Bệnh lý. Từ 1988-1993 Bộ môn do Thày Nguyễn Như Thanh làm trưởng bộ môn, Cô Tạ Thị  Vịnh  làm phó trưởng bộ môn. Sau đó giai đoạn 1994 – 1996 cô Tạ Thị Vịnh làm trưởng bộ môn; giai đoạn 1997 – 2002 PGS.TS.Vũ Đạt làm trưởng bộ môn, thầy TS.Nguyễn Bá Hiên làm phó bộ môn. 2001 – 2009  Thầy Nguyễn Bá Hiên giữ chức trưởng bộ môn.

  1. Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm (2009-nay)

Ngày 24 tháng 05 năm 2009, theo Quyết định số 505/QĐ-NNH của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm – Bệnh lý tách thành 2 bộ môn: bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm và bộ môn Bệnh lý. Từ năm 2009 – 2014 Thầy Nguyễn Bá Hiên làm trưởng bộ môn, phó bộ môn là cô Huỳnh Thị Mỹ Lệ; sau đó từ 2014 – nay Trưởng bộ môn là cô PGS.TS.Huỳnh Thị Mỹ Lệ và phó bộ môn là thầy TS.Trương Hà Thái.

Môn học đảm nhiệm

Đại học ngành Thú y: Vi sinh vật đại cương, Vi sinh vật thú y, Bệnh truyền nhiễm thú y, Miễn dịch học thú y, Miễn dịch học ứng dụng, Dịch tễ học thú y,  Luật thú y, Nấm và bệnh do nấm gây ra, Bệnh do vi khuẩn ở động vật thủy sản, Bệnh do virus ở động vật thủy sản.

Đại học ngành Chăn nuôi và ngành Chăn nuôi thú y: Bệnh truyền nhiễm thú y

Đại học ngành Công nghệ sinh học: Công nghệ sản xuất vacxin thú y

Sau đại học:  Bệnh truyền nhiễm thú y nâng cao, Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học thú y, Miễn dịch học thú y nâng cao, Vi khuẩn học thú y, Virus học thú y, Công nghệ sản xuất vacxin và kháng sinh.

Định hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính

– Đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Tham gia nhóm nghiên cứu mạnh về virus và các chế phẩm sinh học. Đẩy mạnh công tác đấu thầu các đề tài các cấp.

– Tập trung nghiên cứu vào lĩnh vực vi sinh vật gây bệnh trên vật nuôi, nghiên cứu về dịch tễ học các bệnh truyền nhiễm, vacxin phòng bệnh cho vật nuôi…

– Chủ trì 02 đề tài độc lập cấp Nhà nước.

– Tiếp tục thực hiện các đề tài cấp bộ, cấp bộ trọng điểm; đề tài cấp nhà nước.

– Tiếp tục viết giáo trình các môn học đảm nhiệm, sách tham khảo, các bài báo khoa học.

Các đề tài và công trình nghiên cứu khoa học

Bộ môn đã chủ trì thành công 6 đề tài cấp nhà nước, 3 đề tài cấp bộ, 11 đề tài cấp học viện và đã đăng được 19 bài báo trên các tạp chí quốc tế, 18 bài báo trên các tạp chí trong nước (xem thêm kỷ yếu khoa học).