Faculty of Veterinary Medicine

Thực tập giáo trình, rèn nghề

  Thực tập giáo trình, rèn nghề

  Thông báo nộp khoá luận

  THÔNG BÁO

  Báo cáo khóa luận đợt Bổ sung 1 của Hk2 năm học 2021-2022

  Thông báo

  Thông báo đến các bạn sv Thực tập tốt nghiệp đợt Bổ sung HK2 năm học 2021-2022

  Thông báo

  Ban chủ nhiệm khoa Thú y thông báo Danh sách sinh viên chính thức (file đính kèm) đi thực tập tốt nghiệp đợt Chính HK1 năm học 2022-2023

  Thông báo nộp khoá luận tốt nghiệp HKII

  THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  THÔNG BÁO NỘP ĐƠN LÀM KLTN ĐỢT BỔ SUNG HK1 NĂM HỌC 2022-2023:

  Thông báo về việc kết thúc đợt thực tập HK2 (2021-2022)

  Ban chủ nhiệm khoa Thú y thông báo đến các bạn sv Thực tập tốt nghiệp đợt chính HK2 năm học 2021-2022

  THÔNG BÁO:DSSV đủ điều kiện làm KLTN đợt Bổ sung 2 – HK2 năm học 2021-2022.

  THÔNG BÁO: DSSV thực tập tốt nghiệp Đợt Bổ sung1 – HK2 năm học 2021-2022

  THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO KLTN HK1 NĂM HỌC 2021-2022