Faculty of Veterinary Medicine

Bản tin cứu hộ

    Bản tin cứu hộ

    Chú mèo may mắn thoát khỏi chiếc thòng lọng của những tên mèo tặc

    Xin đừng bỏ rơi động vật chỉ vì chúng đã già

    Hương Dương, chú mèo nhỏ mạnh mẽ