Faculty of Veterinary Medicine

Đào tạo

    Đào tạo

    V/v gia hạn thời gian thu tiền học phí Đợt 1, học kì II, năm học 2021 – 2022 (Thông báo lần 2)

    Lịch thi kết thúc học kỳ II năm học 2021 – 2022 block 1

    Khoa Thú y thông báo DSSV đủ điều kiện xét HB KKHT HK2