Faculty of Veterinary Medicine

Đào tạo đại học

Thông báo nộp khoá luận

THÔNG BÁO

Báo cáo khóa luận đợt Bổ sung 1 của Hk2 năm học 2021-2022

Thông báo

Thông báo đến các bạn sv Thực tập tốt nghiệp đợt Bổ sung HK2 năm học 2021-2022

Thông báo

Ban chủ nhiệm khoa Thú y thông báo Danh sách sinh viên chính thức (file đính kèm) đi thực tập tốt nghiệp đợt Chính HK1 năm học 2022-2023

Thông báo nộp khoá luận tốt nghiệp HKII

ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC VÀO HVN

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO NỘP ĐƠN LÀM KLTN ĐỢT BỔ SUNG HK1 NĂM HỌC 2022-2023:

Thông báo về việc kết thúc đợt thực tập HK2 (2021-2022)

Ban chủ nhiệm khoa Thú y thông báo đến các bạn sv Thực tập tốt nghiệp đợt chính HK2 năm học 2021-2022

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

THÔNG BÁO:DSSV đủ điều kiện làm KLTN đợt Bổ sung 2 – HK2 năm học 2021-2022.

THÔNG BÁO: DSSV thực tập tốt nghiệp Đợt Bổ sung1 – HK2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO LỊCH BÁO CÁO KLTN HK1 NĂM HỌC 2021-2022

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022