Faculty of Veterinary Medicine

Trạm cứu hộ động vật nông nghiệp

Trạm cứu hộ động vật nông nghiệp

Talkshow: Trạm cứu hộ và những người bạn

Chột tìm chủ mới

Đô tìm chủ

KiKi tìm chủ mới

“Biệt đội” cứu hộ chó mèo đặc biệt ở Hà Nội

Tìm chủ mới cho bé mèo lang thang

Tìm chủ mới cho ba bạn chó bị bỏ rơi

Tìm chủ mới cho bạn cún Coffee

Tìm chủ mới cho bông hồng gai của Trạm

Tìm chủ mới cho bạn mèo tam thể

Tìm chủ mới cho bé mèo trắng có hoàn cảnh vô cùng đáng thương

Tìm chủ mới cho ba bạn chó bị Parvo

Nghị lực phi thường của bé mèo hoang

Đâu phải mèo cảnh là sang??

Chú mèo may mắn thoát khỏi chiếc thòng lọng của những tên mèo tặc

Xin đừng bỏ rơi động vật chỉ vì chúng đã già

CH1024_Bảnh, câu chuyện may mắn của một chú chó ta

CH1138_1139_1140_1141_1142 Sala và đàn mèo con