Khoa học công nghệ


Khoa học công nghệ 2021-04-12 02:28:30

Vi-rút gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà gây nhiễm mãn tính trên tế bào MDCC-MSB1

Giới thiệu: Nhiễm mãn tính vi-rút gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (chicken anemia virus – CAV) được nghi ngờ dẫn tới hậu quả suy giảm miễn dịch ở gà và tạp nhiễm trong quá trình sản xuất vắc-xin.Tuy nhiên, cho tới nay vẫn chưa có bằng chứng nào khẳng định cho quá trình nhiễm mãn tính của loại vi-rút này.

Xem thêm


Khoa học công nghệ 2021-04-07 03:05:13

Sự lưu hành đa genotype và bằng chứng về tái tổ hợp của vi-rút gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên gà ở miền Bắc Việt Nam

Giới thiệu: Vi-rút gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm trên gà (chicken anemia virus – CAV) phân bố phổ biến và gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành chăn nuôi gà trên thế giới. Nghiên cứu ở Miền Bắc Việt Nam trước đây cho thấy có một tỷ lệ lớn gà có kháng thể kháng CAV.

Xem thêm


Khoa học công nghệ 2021-04-06 09:11:43

Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y có 94 chỉ tiêu được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ở hầu hết các quốc gia, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn mà hầu hết các phòng thí nghiệm phải áp dụng và được công nhận để được coi là có năng lực về mặt kỹ thuật. Trong nhiều trường hợp, các nhà sử dụng dịch vụ, cơ quan quản lý hay các bên thứ 3 sẽ không chấp nhận kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm không áp dụng và được công nhận theo ISO/IEC 17025. Phiên bản mới nhất hiện nay của ISO/IEC17025 được ban hành năm 2017 (từ năm 1990 ISO/IEC đã có 4 phiên bản được ban hành vào năm 1990, 1999, 2005 và 2017).

Xem thêm


Khoa học công nghệ 2021-03-22 08:04:10

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào-Bộ môn Ngoại sản đã thăm và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm


Khoa học công nghệ 2021-03-22 07:52:36

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bắc Giang

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào thăm và làm việc với Sở KHCN tỉnh Bắc Giang

Được sự quan tâm tạo điều kiện và giới thiệu của Ban Giám đốc, Ban Khoa học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2021 nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào-Bộ môn Ngoại sản đã thăm và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang.

Xem thêm