Đào tạo sau đại học


Đào tạo sau đại học 2020-06-30 04:17:14

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K29 đợt 2 năm 2020

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ K29 đợt 2 năm 2020

Xem thêm


Đào tạo sau đại học 2020-06-25 03:17:06

Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

 

http://khoathuy.vnua.edu.vn/upload/images_ckfinder/Word/CTDT%20-%20TY%20-%20Benh%20ly%20hoc%20va%20chua%20benh%20vat%20nuoi.doc

Xem thêm


Đào tạo sau đại học 2020-06-25 03:16:52

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

 

Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020

Xem thêm


Đào tạo sau đại học 2020-06-25 03:16:42

Quy định của chương trình đào tạo thạc sĩ

Quy định của chương trình đào tạo thạc sĩ

Xem thêm


Đào tạo sau đại học 2020-06-25 03:16:27

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Thú y

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Thú y, định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng.

Xem thêm