Chương trình trao đổi


Chương trình trao đổi 2020-06-25 03:19:54

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chẩn đoán, định type và giải trình tự thành công gen VP1 của virus gây bệnh LMLM

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã chẩn đoán, định type và giải trình tự thành công gen VP1 của virus gây bệnh LMLM

Xem thêm


Chương trình trao đổi 2020-06-25 03:19:41

Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Xem thêm


Chương trình trao đổi 2020-06-25 03:19:27

Các chương trình trao đổi sinh viên tại ĐHQG Chungnam – Hàn Quốc

Các chương trình trao đổi sinh viên tại ĐHQG Chungnam – Hàn Quốc

Đại học quốc gia Chungnam – Hàn Quốc (Chungnam National University) thông báo tuyển sinh các chương trình trao đổi sinh viên kỳ thu năm 2020.

 

Xem thêm


Chương trình trao đổi 2020-06-25 03:19:16

Học bổng thạc sĩ chương trình Okayama- Huế

Học bổng thạc sĩ chương trình Okayama- Huế

Xem thêm