Đề tài/dự án HTQT


Đề tài/dự án HTQT 2020-10-27 02:58:26

Chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch

Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của đối tác, Trung tâm Ngoại ngữ và đào tạo quốc tế tiếp tục tuyển sinh lần 2 " Chương trình thực tập 12 tháng tại Đan Mạch" cho sinh viên Khoa Thú y

Xem thêm


Đề tài/dự án HTQT 2020-06-25 03:22:54

Hội thảo Ký sinh trùng Quốc tế: "Ve và các bệnh do ve truyền"

Hội thảo Ký sinh trùng Quốc tế: “Ve và các bệnh do ve truyền - Tick and tick-borne diseases"

Thời gian: Ngày 3 – 4 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

 

Xem thêm


Đề tài/dự án HTQT 2020-06-25 03:18:28

Chương trình trao đổi sinh viên 2020 - ĐHQG Chung Hsing, Đài Loan

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ thu 2020 hoặc toàn năm học 2020-2021.

 

 

Xem thêm


Đề tài/dự án HTQT 2020-06-25 03:18:11

Khóa học hè Nagaoka cho kỹ sư trẻ

Đại học Công nghệ Nagaoka (NUT) thông báo tuyển sinh quốc tế Khóa học hè Nagaoka cho kỹ sư trẻ (NASSYE) trong năm 2020. Chương trình cấp học bổng và tạo cơ hội cho sinh viên tham gia nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm của NUT bên cạnh hoạt động trao đổi văn hóa.

Xem thêm


Đề tài/dự án HTQT 2020-02-13 03:53:26

Đoàn cán bộ Trường Khoa học Nông nghiệp và Thú y, Rumani đến thăm Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đoàn cán bộ Trường Khoa học Nông nghiệp và Thú y, Rumani đến thăm Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Xem thêm