Thanh Miện, Hải Dương - Cơ sở thực địa mới cho đào tạo Một sức khoẻ

2020-11-23 11:01:24


Thanh Miện, Hải Dương - Cơ sở thực địa mới cho đào tạo Một sức khoẻ

 

Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2020, lễ ký kết thoả thuận liên kết, hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Một sức khoẻ đã diễn ra tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương.

Buổi lễ có sự tham gia của các bên liên quan bao gồm GS.TS. Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA); TS. Phạm Đức Phúc, Điều phối viên Mạng lưới Một sức khoẻ các Trường Đại học Việt Nam (VOHUN); PGS.TS. Lại Thị Lan Hương, Phó trưởng khoa Khoa Thú y; Ông Vũ Văn Hoạt, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương; BSCKII. Phạm Duy Tuyến giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hai Dương) và TS. Hoàng Văn Huỳnh - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Hải Dương; BSCKI ông Trần Hải Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Huyện Thanh Miện; Ông Trần Minh Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Thanh Miện.

Diễn văn khai mạc - BSTS. Phạm Đức Phúc. Điều phối viên Mạng lưới Một sức khỏe các trường đại học Việt Nam (VOHUN)

PGS.TS. Lại Thị Lan Hương (VNUA) phát biểu khai mạc chương trình buổi lễ

BSCKII. Phạm Duy Tuyến giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) phát biểu khai mạc chương trình buổi lễ

Diễn văn khai mạc - Ông Vũ Văn Hoạt, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương

Các bên đã họp và thông qua biên bản ghi nhớ với nội dung chính là xây dựng liên kết đa ngành, tận dụng tối đa mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học hướng tới Một sức khoẻ thông qua tăng cường cập nhật thông tin dưới hình thức hội thảo khoa học, đào tạo ngắn hạn tại thực địa, tập huấn cho cán bộ/học viên về các chủ đề liên quan đến Một sức khoẻ.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết, hợp tác, đào tạo và nghiên cứu khoa học Một sức khoẻ trên thực địa

Theo GS.TS Phạm Văn Cường, việc triển khai mô hình đào tạo Một sức khoẻ gắn với thực tế địa phương là rất quan trọng và cần thiết bởi mục tiêu lâu dài của Học viện không chỉ là đào tạo ra những cán bộ tương lai có tầm nhìn về mối quan hệ sức khoẻ giữa con người, động vật và môi trường, hơn thế nữa là có được những kỹ năng hợp tác liên ngành để có thể triển khai Một sức khoẻ ngày càng sâu và rộng.

Lễ gắn biển “Cơ sở thực địa - Một sức khoẻ” đã được trang trọng thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện Thanh Miện trước sự chứng kiến của Đại diện tất cả các đơn vị tham gia.

Phạm Hồng Trang - Khoa Thú y