Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y có 94 chỉ tiêu được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

2021-04-06 09:11:43


Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Thú y có 94 chỉ tiêu được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Ở hầu hết các quốc gia, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn mà hầu hết các phòng thí nghiệm phải áp dụng và được công nhận để được coi là có năng lực về mặt kỹ thuật. Trong nhiều trường hợp, các nhà sử dụng dịch vụ, cơ quan quản lý hay các bên thứ 3 sẽ không chấp nhận kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm không áp dụng và được công nhận theo ISO/IEC 17025. Phiên bản mới nhất hiện nay của ISO/IEC17025 được ban hành năm 2017 (từ năm 1990 ISO/IEC đã có 4 phiên bản được ban hành vào năm 1990, 1999, 2005 và 2017).

Theo quy định của ISO, phiên bản ISO/IEC 17015: 2005 đã hết hiệu lực vào năm 2020. Chính vì vậy, phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học thú y, khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tiến hành đánh giá 94 chỉ tiêu xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 dưới sự giám sát của “Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng - AOSC”. Năm 2021, phòng thí nghiệm TĐCNSH Thú đã được cấp Chứng nhận ISO/IEC 17025:2017 cho 94 chỉ tiêu xét nghiệm bệnh trên động vật và thủy sản (Hình ảnh chứng chỉdanh mục các chỉ tiêu đạt ISO). Chứng chỉ có giá trị 5 năm tính từ ngày được cấp. Trong tương lai PTN tiếp tục duy trì và phát triển thêm các chỉ tiêu xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu cũng như thực tiễn sản xuất.
Một số hình ảnh của đoàn đánh giá AOSC – Phòng thí nghiệm TĐ CNSH Thú y
Đoàn đánh giá và phòng thí nghiệm họp khai mạc buổi đánh giá
Đoàn đánh giá và phòng thí nghiệm chụp ảnh lưu niệm
 
Một số hình ảnh đánh giá hiện trường tại phòng thí nghiệm

Hình ảnh minh họa đánh giá tay nghề chỉ tiêu “Phát hiện vi rút Newcastle bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR”

Hình ảnh minh họa đánh giá tay nghề chỉ tiêu “Phân lập vi khuẩn E. coli”

Bệnh tích do vi rút Ca rê gây ra trên tế bào Vero-DST                                     Đối chứng âm tế bào Vero-DST không gây nhiễm vi rút
Hình ảnh minh họa đánh giá tay nghề chỉ tiêu “Phân lập Vi rút Ca rê”
Mẫu mô dương tính PCV2 bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch(400X)                                  Mẫu mô âm tính PCV2 bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch (400X)
Hình ảnh minh họa đánh giá tay nghề chỉ tiêu “Phát hiện PCV2 bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch”
 
Phòng thí nghiệm TĐCNSH Thú y