Thông báo học bổng Công ty Hanvet

2021-03-26 03:35:49


Thông báo học bổng Công ty Hanvet

Thông báo học bổng Công ty Hanvet

Khoa Thú y tổ chức xét Học bổng do công ty HANVET tài trợ

Số lượng học bổng: 10 suất (mỗi suất 2 triệu đồng)

Tiêu chuẩn xét: sinh viên khoa Thú y có điểm trung bình năm học 2019-2020 từ 2.5 trở lên (trên 30 tín chỉ, không có học phần điểm F) và gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo...)

Thời hạn nộp hồ sơ: 10h-11h thứ 2 ngày 29/03/2021

Địa điểm nộp:  phòng 301A nhà khoa Thú y.

Hồ sơ bao gồm:
1. Đơn xin học bổng;
2. Bảng điểm tự in;
3. Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo - bản photocopy).

Trân trọng thông báo.