Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh

2021-03-22 08:04:10


Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào-Bộ môn Ngoại sản đã thăm và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Đón tiếp và làm việc với nhóm Tinh hoa gồm có đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, cùng với các đồng chí thuộc Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Trong buổi làm việc, PGS.TS. Sử Thanh Long đã giới thiệu thành tựu về nghiên cứu khoa học mà bộ môn Ngoại sản, nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào đã đạt đồng thời đưa ra các nhận định về những yêu cầu thực tiễn mà ngành nông nghiệp Quảng Ninh đang vướng mắc, gợi ý một số giải pháp để giải quyết các vướng mắc đó. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu Tinh hoa đã trình bày 09 đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết một số vấn đề mà yêu cầu thực tiễn đang tồn tại ở Quảng Ninh. Trong vòng 1h sau đó, nhóm nghiên cứu tinh hoa và Sở KHCN Tỉnh Quảng Ninh đã thảo luận thêm về tầm nhìn, định hướng phát triển chăn nuôi của Quảng Ninh, và đưa ra các giải pháp để thực hiện các định hướng đó. Các Lãnh đạo của Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ninh cũng nhất trí với đề xuất về phát triển chăn nuôi lợn Móng Cái Quảng Ninh để thịt lợn Móng Cái trở thành thương hiệu đặc biệt là điểm nhấn cho Quảng Ninh trên bàn tiệc. Bước đầu, Sở KHCN đặt hàng với nhóm nghiên cứu một đề án toàn diện nhằm phát triển con lợn Móng Cái trong 10 năm. Thêm vào đó, Sở KHCN Quảng Ninh cũng đánh giá cao các đề xuất bảo tồn và phát triển con gà lông cằm Tiên Yên, Gà Bang Trới, vịt biển Quảng Ninh. Đặc biệt, Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao tầm nhìn của nhóm với đề xuất về xây dựng các đàn chim bồ câu phục vụ du lịch cho tỉnh Quảng Ninh.

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào thăm và làm việc với Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào thăm và làm việc với Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh

PGS.TS. Sử Thanh Long giới thiệu các thành tựa nghiên cứu khoa học của bộ môn Ngoại sản và nhóm tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào.

PGS.TS. Sử Thanh Long giới thiệu các thành tựa nghiên cứu khoa học của bộ môn Ngoại sản và nhóm tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào.

Nhóm tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào trình bày các đề xuất nghiên cứu

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh phát biểu, kết luận cuộc họp và đặt hàng nhiệm vụ khoa học đối với nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh phát biểu, kết luận cuộc họp và đặt hàng nhiệm vụ khoa học đối với nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào