Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bắc Giang

2021-03-22 07:52:36


Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Bắc Giang

Nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào thăm và làm việc với Sở KHCN tỉnh Bắc Giang

Được sự quan tâm tạo điều kiện và giới thiệu của Ban Giám đốc, Ban Khoa học Học viện Nông nghiệp Việt Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2021 nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào-Bộ môn Ngoại sản đã thăm và làm việc với Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang.

Đón tiếp và làm việc với nhóm Tinh hoa gồm có đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang, cùng với các đồng chí Trưởng, phó phòng Đơn vị/Phòng Quản lý Khoa học, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, Văn phòng. Trong buổi làm việc, PGS.TS. Sử Thanh Long đã giới thiệu thành tựu về nghiên cứu khoa học mà bộ môn Ngoại sản, nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào đã đạt được trong những năm qua và những kỹ thuật, công nghệ mà bộ môn và nhóm nghiên cứu Tinh hoa làm chủ được. Tiếp theo, nhóm nghiên cứu Tinh hoa đã trình bày 6 đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về con trâu, bò, lợn, gà, thỏ nhằm giải quyết một số vấn đề mà yêu cầu thực tiễn đang tồn tại ở Bắc Giang. Sau khi nghe các đề xuất của nhóm nghiên cứu Tinh hoa, các đồng chí Trưởng các Đơn vị/Phòng ban của Sở Khoa học Công nghệ Bắc Giang đã phát biểu ý kiến đóng góp cho các đề xuất của nhóm Tinh hoa. Sau cùng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang phát biểu đánh giá cao các đề xuất của nhóm Tinh hoa. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đã đề nghị nhóm gửi 03 đề xuất về con gà lông cằm Bắc Giang, con trâu và con dê để gửi Sở Khoa học Công nghệ xét duyệt vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thực hiện vào năm 2022.

PGS.TS. Sử Thanh Long giới thiệu các thành tựa nghiên cứu khoa học của bộ môn Ngoại sản và nhóm tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào

PGS.TS. Sử Thanh Long giới thiệu các thành tựa nghiên cứu khoa học của bộ môn Ngoại sản và nhóm tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở KHCN tỉnh Bắc Giang phát biểu, kết luận cuộc họp và đặt hàng nhiệm vụ khoa học đối với nhóm nghiên cứu tinh hoa Công nghệ phôi và tế bào

Bộ môn Ngoại Sản - Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam