Bộ môn: Ký sinh trùng



Thông tin bộ môn

Bộ môn Ký sinh trùng

Địa chỉ: Phòng 114, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 38768270

Email: vet.parasitology@vnua.edu.vn


Giới thiệu

Môn Ký sinh trùng được giảng dạy trong chương trình đào tạo của Khoa Chăn nuôi Thú y từ những ngày đầu thành lập trường.

Từ năm 1956 đến năm 1976, Ký sinh trùng là môn học thuộc Tổ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản, Bộ môn Truyền nhiễm - Ký sinh trùng, khoa Chăn nuôi - Thú y.

Trong khoảng thời gian 1976 - 1979, là Tổ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản, Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Từ năm 1979 đến 1984 thuộc Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản, Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Trong giai đoạn 1984 - 1987, Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản là Bộ môn thuộc Khoa Chăn nuôi - Thú y.

Từ năm 1987 - 2007,Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản trở thành Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc, thuộc Khoa Chăn Nuôi - Thú y, trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Từ năm 2007 - 2009, sau khi Đại học Nông nghiệp I đổi tên và Khoa Thú y được tái thành lập, Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc thuộc Khoa Thú y, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Từ năm 2009 đến nay Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc được tách thành hai Bộmôn là Bộ môn Ký sinh trùng và Bộ môn Thú y cộng đồng. Từ một môn học trực thuộc tổ môn, Ký sinh trùng trở thành Bộ môn độc lập - Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.


Lịch sử bộ môn

Từ năm 1956- 1959, GS. Trịnh Văn Thịnh phụ trách môn học Ký sinh trùng đồng thời là trưởng Bộ môn Truyền nhiễm - Ký sinh trùng.

Từ năm 1959 - 1975, PGS.TS. Bùi Lập là Phó trưởng bộ môn Bộ môn Truyền nhiệm - Ký sinh trùng, phụ trách môn học Ký sinh trùng.

Từ năm 1976 - 1986, TS. Phạm Văn Khuê là Trưởng bộ môn Bộ môn,phụ trách môn học Ký sinh trùng. Thầy Phan Trịnh Chức là phó trưởng bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản.

Từ năm 1986 - 1991, TS. Phan Lục là Trưởng bộ môn Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc.

Từ năm 1992 - 1996, PGS.TS. Đỗ Ngọc Hòe thuộc chuyên môn Vệ sinh gia súc là Trưởng bộ môn; PGS.TS Phan Lục là Phó trưởng bộ môn Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc.

Từ năm 1996 - 2001, PGS.TS. Phan Lục là Trưởng bộ môn; PGS.TS. Đỗ Ngọc Hòe là Phó trưởng bộ môn Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc.

Từ năm 2001 - 2006 PGS.TS. Phan Lục là Trưởng bộ môn; ThS. Trần Văn Quyên là Phó trưởng bộ môn Bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc.

Từ năm 2007 đến 2011 TS. Nguyễn Văn Thọ là Trưởng bộ môn; ThS. Trần Văn Quyên là Phó trưởng bộ môn Bộ môn Ký sinh trùng.

Từ năm 2011 đến 2012, TS. Nguyễn Văn Thọ là Trưởng bộ môn Ký sinh trùng.

Từ năm 2012 đến 2016, PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ là Trưởng bộ môn Ký sinh trùng.

Từ năm 2016 đến nay, TS. Bùi Khánh Linh là Phó trưởng bộ môn phụ trách, ThS. Nguyễn Văn Phương là Phó trưởng bộ môn Ký sinh trùng.

  1. Trịnh Văn Thịnh công tác tại bộ môn từ năm 1956 đến 1959. Sau đó thầy chuyển về công tác tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhưng thầy vẫn tham gia giảng dạy về chuyên môn Thú y tại trường Đại học Nông nghiệp I.

PGS.TS. Bùi Lập công tác tại bộ môn từ năm 1959. Năm 1965 thầy bảo vệ luận án Tiến sỹ về Ký sinh trùng Thú y tại Liên Xô (cũ). Năm 1974 thầy đi công tác tại miền Nam (đi B). Năm 1976 thầy được phân công làm giám đốc Phân viện Thú y Miền Trung đặt tại thành phố Nha Trang. Từ năm 1995 tới nay thầy nghỉ hưu và sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS. TS. Phạm Văn Khuê: từ năm 1960 đến 1995, bảo vệ luận án Tiến sĩ tại trường năm 1983. Năm 1991 thầy Khuê được phong hàm Phó giáo sư. Từ năm 1976 đến năm 1986 thầy Khuê là Trưởng bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản.

  1. Đoàn Văn Phúc: từ năm 1961 đến 1962. Sau đó thầy làm nghiên cứu sinh tại Hungary và về công tác tại Viện Thú y Quốc gia.
  2. Nguyễn Đăng Khải về công tác tại bộ môn từ năm 1965 đến năm 1971, sau đó thầy được cử đi chiến trường miền Nam đến năm 1975. Sau ngày giải phóng, thầy về công tác tại Trung tâm kiểm dịch động vật Trung Trung Bộ. Năm 1982 thầy chuyển về công tác tại Cục Thú y và làm giám đốc Trung tâm chẩn đoán. Thầy bảo vệ Luận án Tiến sĩ năm 1996. Năm 2001 thầy được nghỉ hưu.

PGS.TS. Phan Lục: từ năm 1967 đến 2006; Thầy Phan Lục làm nghiên cứu sinh tại Hungary từ năm 1981 và bảo vệ luận án tiến sĩ năm 1985. Năm 1992 thầy Phan Lục được phong hàm Phó giáo sư. Từ năm 1986 đến năm 1991 thầy Phan Lục là Trưởng bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc. Từ năm 1992 đến năm 1996, thầy Phan Lục là Phó trưởng bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc. Từ năm 1996 đến năm 2006, thầy là Trưởng bộ môn Ký sinh trùng - Kiểm nghiệm thú sản - Vệ sinh gia súc.

BSTY. Dương Công Thuận: từ năm 1956 đến 1962.

ThS. Lê Thị Tuyết Minh công tác tại bộ môn từ năm 1979. Cô Minh bảo vệ luận văn cao học năm 1994 tại trường Đại học Nông nghiệp I. Đến 2005 cô Minh nghị hưu.

ThS. Trần Văn Quyên về công tác tại bộ môn từ năm 1976. Năm 1990 đến 1991 thầy đi thực tập sinh tại Liên Xô (cũ). Thầy Quyên bảo vệ luận văn cao học về Ký sinh trùng Thú y năm 1995 và đã nghỉ hưu năm 2011.

Thầy Đoàn Tuân công tác tại bộ môn từ năm 1957, là cán bộ phục vụ. Năm 1972 thầy chuyển công tác về Ty Nông nghiệp Thành phố Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Hạnh công tác tại bộ môn từ năm 1973 đến 1978. Sau đó cô chuyển công tác vào miền Nam.

Cô Tô Thị Mỹ Nhi về bộ môn công tác từ năm 1979 với vai trò là cán bộ phục vụ môn học. Năm 2001 cô Nhi được nghỉ hưu.

Thầy Đào Hữu Thanh công tác tại bộ môn từ năm 1956 đến năm 1965. Sau đó thầy đi làm Nghiên cứu sinh tại Trung Quốc. Sau khi về nước thầy công tác tại Viện Thú y.

Cô Vũ Kim Hoa về bộ môn công tác năm 1979, là cán bộ phục vụ môn học kiểm nghiệm thú sản và ký sinh trùng. Năm 2009 cô Hoa chuyển sang công tác tại bộ môn Thú y cộng Đồng.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ công tác giảng dạy tại bộ môn từ năm 1978 đến nay. Từ năm 1982 đến năm 1986, thầy Thọ là uỷ viên Ban chấp hành Đoàn Trường. Thầy Thọ bảo vệ luận án Tiến sỹ chuyên ngành ký sinh trùng Thú y năm 2006. Năm 2012 thầy được Nhà nước phong tặng chức danh Phó giáo sư. Thầy Nguyễn Văn Thọ là trưởng bộ môn Ký sinh trùng từ năm 2007 đến năm 2016. Hiện tại thầy đang công tác tại bộ môn.

  1. Bùi Khánh Linh tốt nghiệp đại học chuyên ngành bác sĩ Thú y tại Đại học Nông nghiệp I năm 1993. Từ năm 1994 cô công tác tại bộ môn Ký sinh trùng - Viện Thú y Quốc gia với vai trò là nghiên cứu viên và đến năm 2004 cô được bổ nhiệm phụ trách bộ môn ký sinh trùng. Trong thời gian này, cô tham gia các nghiên cứu về bệnh tiên mao trùng trên trâu bò thuộc dự án song phương Việt Bỉ sau đó tập trung nghiên cứu về Bệnh sán lá gan lớn ở trâu, bò, điều chế kháng nguyên và thiết lập phương pháp chẩn đoán phát hiện sớm bệnh sán lá gan lớn trong chương trình nghiên cứu đề tài cấp Bộ, nghiên cứu dịch tễ và phòng chống bệnh sán sán lan lớn thuộc dự án EU. Cô từng được cử đi tham dự các khoá tập huấn về miễn dịch sán lá gan lớn tại Úc năm 1995 và bảo vệ thành công luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp chuyên ngành Thú y năm 1999; Tham gia đào tạo ngắn hạn về bệnh sán lá gan nhỏ thuộc chương trình Danida năm 2000; Tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về chẩn đoán các bệnh ký sinh trùng thuộc chương trình JICA tại Nhật bản năm 2001. Năm 2005 làm nghiên cứu sinh về đáp ứng miễn dịch bệnh ký sinh trùng tại Đại học Yamaguchi, Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp về nước, cô tham gia sáng lập phòng khám thú cưng Gaia với sự giúp đỡ của chuyên gia Nhật Bản. Năm 2013, cô cùng nhóm chuyên gia thành lập Viện bảo tồn đa dạng sinh học và bệnh nhiệt đới trực thuộc Hội sinh học Hà Nội và sau đó chuyển công tác làm giảng viên tại bộ môn Ký sinh trùng - Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2016 cô được mời là thành viên danh dự thuộc hiệp hội ký sinh trùng Đông Nam Á có trụ sở tại Úc và được bổ nhiệm là Phó trưởng bộ môn phụ trách, Bộ môn Ký sinh trùng - Khoa Thú y - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến: tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ Thú y, khóa 44 tại trường Đại học Nông nghiệp I- Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, công tác tại trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ từ tháng 2/2005 đến tháng 9 năm 2007 với vị trí là giảng viên. Tháng 10 năm 2007 là giảng viên, đảm nhiệm giảng dạy môn học Ký sinh trùng Thú y tại Bộ môn Ký sinh trùng- Kiểm nghiệm thú sản- Vệ sinh Thú y (nay là Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Tháng 10 năm 2009 hoàn thành chương trình Thạc sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Thú y tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Trong thời gian công tác tại bộ môn từ năm 2007-2013, tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về “Bệnh trên động vật thủy sản và các kỹ thuật chẩn đoán” tại trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan; khóa đào tạo ngắn hạn về “Dịch tễ học Thú y ứng dụng” do FAO, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và trường Đại học Massey, New Zealand phối hợp tổ chức. Là thư ký cho hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (Bộ NN và PTNT), một đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường; chủ nhiệm một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Từ tháng 4 năm 2013 đến nay là nghiên cứu sinh tại trường Đại học Miyazaki, Nhật Bản. Lĩnh vực quan tâm hiên nay là nghiên cứu ứng dụng protein ký sinh trùng trong chẩn đoán và phòng trị.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chiên: tốt nghiệp đại học năm 2007, sau đó về công tác tại bộ môn từ năm 2008 tới nay. Năm 2010, cô Chiên tham gia khóa học về bệnh thủy sản tại đại học Vân Nam - Côn Minh - Trung Quốc. Năm 2012, cô Chiên bảo vệ luận văn thành công luận văn Thạc sỹ chuyên ngành ký sinh Thú y tại trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Năm 2014, cô Chiên nhận học bổng tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác giữa các trường đại học khối Pháp ngữ, chương trình liên kết đào tạo giữa đại học Liège - Bỉ và Học viện Nông nghiệp Việt Nam dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Văn Thọ và giáo sư B. Losson. Từ tháng 9/2014 - 1/2015, cô Chiên tham gia học tập vê các kĩ năng phòng thí nghiệm và các môn học về phương pháp nghiên cứu, viết báo cáo khoa học tại đại học Liège - Bỉ.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Phương về công tác tại bộ môn từ năm 2009. Từ năm 2014 đến cuối năm 2015 thầy Phương học thạc sỹ tại Đại học Queensland, Úc và bảo vệ luận văn về chuyên ngành ký sinh trùng Thú y. Năm 2016 thầy Phương được bổ nhiệm là Phó trưởng bộ môn.

Thạc sĩ Dương Đức Hiếu: công tác tại bộ môn từ năm 2013 tới nay sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sỹ tại Học viện Thú y Quốc gia Kazan, Liên Bang Nga. Từ năm 2015, với hướng nghiên cứu chính là miễn dịch học phân tử, thầy Hiếu đã tham dự các chương trình tập huấn tại Colorado, Mỹ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, chương trình trao đổi nghiên cứu viên tại trường đại học Rakuno Gakuen, Nhật Bản với đề tài “ Ứng dụng Homologene thiết kế mồi chung trong chẩn đoán bệnh ký sinh trùng”. Trong năm 2016, thầy Hiếu đang là trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm sinh học phân tử Ký sinh trùng, trường đại học Sungkuynkwan, Hàn Quốc và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến miễn dịch học phân tử, chức năng gene và protein của một số loài ký sinh trùng truyền lây.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Nhiên công tác tại bộ môn từ năm 2013. Cô Nhiên tham dự các chương trình tập huấn tại Đại học Azabu, năm 2015 và taị Đại học Kyoto, Nhật Bản năm 2016. Cũng trong năm 2016, cô Nhiên bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ký sinh trùng Thú y tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Cán bộ kỹ thuật, Thạc sĩ Trần Hải Thanh: công tác tại bộ môn từ năm 2010 đến nay. Bảo vệ luận văn thạc sỹ năm 2013 tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Tham gia thực hiện đề tài cấp bộ, cấp trường, chủ nhiệm đề tài Việt - Bỉ cấp trường năm 2016.

Hiện nay Bộ môn có 8 cán bộ, trong đó có 1 Giảng viên chính, 6 giảng viên và 1 cán bộ phục vụ; 1 giảng viên có hàm học vị Phó giáo sư - Tiến sỹ, 1 Tiến sỹ, 6 Thạc sĩ. Ngoài công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, các cán bộ của Bộ môn còn tham gia các hoạt động đoàn thể và quản lý đào tạo.


Môn học đảm nhiệm

Cao đẳng:

Đại học:

Ký sinh trùng thú y (1, 2)

Sau đại học:


Định hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu chính

Các đề tài và công trình nghiên cứu khoa học