Bộ môn: Bệnh viện Thú yThông tin bộ môn

Bệnh viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Bệnh viện Thú y lớn nhất hiện nay ở Việt Nam. Đây là BVTY hiện đại và ngang tầm với BVTY của các nước trong khu vực. Tổng vốn đầu tư của Nhà Nước là gần 100 tỷ, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (X- quang; Siêu âm màu 4D; Dụng cụ phẩu thuật nội soi; Phòng mổ, phòng Cấp cứu hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế .v.v). Đặc biệt để phục vụ công tác xét nghiệm BVTY đã có phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị hiện đại đạt chứng chỉ ISO 17025. Bệnh viện được xây dựng trong khuôn viên 5 ha của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Website: http://vethospital.vnua.edu.vn/


Giới thiệu

Bệnh viện Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là Bệnh viện Thú y lớn nhất hiện nay ở Việt Nam. Đây là BVTY hiện đại và ngang tầm với BVTY của các nước trong khu vực. Tổng vốn đầu tư của Nhà Nước là gần 100 tỷ, với đầy đủ trang thiết bị hiện đại như hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại (X- quang; Siêu âm màu 4D; Dụng cụ phẩu thuật nội soi; Phòng mổ, phòng Cấp cứu hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế .v.v). Đặc biệt để phục vụ công tác xét nghiệm BVTY đã có phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị hiện đại đạt chứng chỉ ISO 17025. Bệnh viện được xây dựng trong khuôn viên 5 ha của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Đây là nơi thực hiện các chức năng:

 • Đào tạo tay nghề lâm sàng cho sinh viên ngành Thú y
 • Khám chữa bệnh và tư vấn về sức khỏe cho Thú cưng, Động vật Thủy sản, Động vật hoang dã và một số vật nuôi khác
 • Nghiên cứu các đề tài lâm sàng bệnh của Thú cưng và các động vật Nông Nghiệp khác
 • Có sự hợp tác của BSTY quốc tế trong công tác khám chữa bệnh Thú cưng và các vật nuôi khác.

Là nơi triển khai thực hiện các học phần thực hành lâm sàng, phi lâm sàng của các môn học trong quá trình đào tạo ngành Thú y.

Mở các lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn Thú y cho Thú y cơ sở tại các địa phương.

Đào tạo cấp chứng chỉ trình độ chuyên môn trung cấp Thú y cho Thú y cơ sở;

Tham gia đào tạo các lớp kỹ thuật thú y theo đơn đặt hàng của các cơ quan Thú y ở trung ương và địa phương.

Là trung tâm khám, chữa bệnh cho vật nuôi, thú cảnh, động vật thủy sản và động vật hoang dã;

Tư vấn về công tác phòng và trị bệnh cho động vật đặc biệt là động vật nông nghiệp đang nuôi tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình;

Cung cấp các loại thuốc và dụng cụ thú y cho chủ gia súc trong việc phòng, trị bệnh cho động vật.


Lịch sử bộ môn

     Bệnh viện Thú y được thành lập từ năm 1962 do Bộ nông nghiệp ra quyết định với tên goi là Bệnh viên gia súc dưới sự quản lý trực tiếp của khoa chăn nuôi thú y trường Đại học nông nghiệp I nay là Học viện Nông Nghiệp Việt Nam.

 • Từ năm 1962 – 1967 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Phùng Mạnh Chí tôt nghiệp cao Đẳng thú Y pháp làm Bệnh viện trưởng.
 • Từ năm 1967 – 1975 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của thầy Phạm Gia Ninh làm Bệnh viện trưởng (nguyên cục trưởng cục thú y) tôt nghiệp tại trương đại học Hoa Nam Trung Quốc.
 • Từ năm 1975 – 1998 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Phạn Văn Khẩn
 • Từ năm 1998 – 2001 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Trần Tiến Dũng trưởng Bộ môn Ngoại Sản – Bệnh viên và thầy Nguyễn Văn Thanh phó Bộ môn Ngoại Sản – Bệnh Viện.
 • Từ năm 2001 – 2006 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Phạm Ngọc Thạch tôt nghiệp K20 trường Đại học Nông nghiệp I.
 • Từ năm 2006 - 2010 các hoạt động của bệnh viện thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Trịnh Đình Thâu tốt nghiệp K21 trường Đại học Nông nghiệp I.
 • Từ năm 2010 - 2011 các hoạt động của bệnh viện thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Nguyễn Văn Hải (Phó giám đốc) tôt nghiệp K27 Đại học nông nghiệp
 • Từ năm 2011 đến năm 2016 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sư chỉ đạo của thầy Chu Đức Thắng
 • Từ năm 2016-2019 các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Trịnh Đình Thâu
 • Từ nam 2019 đến nay các hoạt động của Bệnh viện Thú y dưới sự chỉ đạo của Thầy Trần Văn Nên


Môn học đảm nhiệm

 • Đào tạo tay nghề lâm sàng cho sinh viên ngành Thú y
 • Khám chữa bệnh và tư vấn về sức khỏe cho Thú cưng, Động vật Thủy sản, Động vật hoang dã và một số vật nuôi khác
 • Nghiên cứu các đề tài lâm sàng bệnh của Thú cưng và các động vật Nông Nghiệp khác
 • Có sự hợp tác của BSTY quốc tế trong công tác khám chữa bệnh Thú cưng và các vật nuôi khác.


Định hướng nghiên cứu